ร่วมอวยพรวันเกิด คุณมานพ ศิริมากและคุณบุณเที่ยง เครือมา

26 ก.ค.59 ชสท. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 39 ประจำเดือน ก.ค.59  พร้อมทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิด แก่ คุณมานพ ศิริมาก และ คุณบุณเที่ยง เครือมา กรรมการ ชสท. ที่ครบรอบวันเกิดในวันที่ 13 และ 22 กรกฎาคม ตามลำดับ...ข่าวสหกรณ์ขอให้ทั้งสองท่านมีความสุขมากๆ และร่วมพัฒนาสหกรณ์การเกษตรของเราไปด้วยกันนะคะ