เสวนาทางวิชาการ "ธนาคารสหกรณ์ จุดเปลี่ยนระบบการเงินสหกรณ์ไทย" เรื่องสำคัญควรติดตาม