สุขสันต์วันเกิดรอง ผจก.ใหญ่ และพนักงานที่เกิดเดือน ก.ค.
ชสท. ได้จัดงานวันเกิดให้กับ นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 กรกฎาคม รวมถึงพนักงาน ชสท. ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ด้วย  โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ชสท. ทุกฝ่ายร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิด ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ณ อาคาร ชสท. ชั้น 4