สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด เปิดตัวโครงการ “ข้าวแกง 100 ปีสหกรณ์ไทย”

วันที่ 17  มิถุนายน 2559  นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการ “ข้าวแกง 100 ปี  สหกรณ์ไทย” ภายใต้แนวคิด “ข้าวแกงสหกรณ์ อิ่มอร่อย ครบคุณค่า พัฒนาเกษตรกร” โดยมีนายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  นายประภาส งามสงวน ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลกและประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมงาน ณ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด  จังหวัดพิษณุโลก

            นายประภาส งามสงวน  ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด   สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ได้ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เดินหน้าเปิดตัวโครงการ “ข้าวแกง  100 ปี การสหกรณ์ไทย” ภายใต้แนวคิด “ข้าวแกงสหกรณ์ อิ่มอร่อย ครบคุณค่า พัฒนาเกษตรกร” ราคาเริ่มต้นที่จานละ 10 บาท  เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยลดค่าครองชีพที่สูงขึ้น  เพื่อเพิ่มช่องทางตลาด เพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร  ช่วยให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

            " โดยร้านข้าวแกงสหกรณ์  จะเปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์ - ศุกร์  ช่วงมื้อเที่ยง  ตั้งแต่เวลา  10.30  - 13.00 น.  ซึ่งในแต่ละวันสหกรณ์จะคัดสรรเมนูอาหารที่หลากหลาย รวมถึง เมนูยอดฮิต “ผัดกระเพรารสเด็ด” ให้ผู้บริโภคได้ซื้อรับประทานในราคาประหยัด  โดยสหกรณ์ได้นำผลิตภัณฑ์จากศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ อาทิ ข้าวสาร  น้ำมันพืช น้ำปลา นำมาประกอบอาหาร  ส่วนทางด้านวัตถุดิบสหกรณ์จะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป  โดยคัดคุณภาพความปลอดภัย รับซื้อในราคาที่เหมาะสม  เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วย นายประภาส กล่าว"