ชสท.จัดวันสถาปนาครบรอบ 64 ปี ชสท. และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 64 ปี ชสท. และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย

                30 พฤษภาคม 2559 เนื่องในโอกาสเป็นวันครบรอบ 64 ปี ของการก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และเป็นการร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์ไทยทุกประเภท ชสท. จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อฉลองในโอกาสสำคัญยิ่งนี้ พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ 100 ปี สหกรณ์ไทย, โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ (E-Commerce) และ โครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 4 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 – 13.00 น.  ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสหกรณ์ทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติงานในครั้งนี้