ชสท. ขอแจ้ง เกี่ยวกับวันประกาศผล และขยายเวลาการรับสมัครการประกวดร้องเพลง สหกรณ์การเกษตรครั้งที่ 2
ชสท. ขอแจ้ง เกี่ยวกับวันประกาศผล
และขยายเวลาการรับสมัครการประกวดร้องเพลง สหกรณ์การเกษตรครั้งที่ 2
ชสท. ขอแจ้ง เกี่ยวกับวันประกาศผลการประกวดร้องเพลง สหกรณ์การเกษตรครั้งที่ 2 และขยายเวลาการรับสมัคร ผู้ที่ส่งผลงานเข้ามาแล้ว ทาง ชสท. ขอขยายระยะเวลาการตัดสิน และจะแจ้งให้ทราบภายหลังวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 และสหกรณ์สมาชิกที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดร้องเพลง ยังสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-561-4567 ต่อ 100 ชสท.