"ข้าวแกงสหกรณ์" สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด
วันที่ 27 มี.ค.59 ... ทีมงาน ชสท.เดินทางถึงจังหวัดสงขลา แวะเยี่ยมชมงาน "มหกรรมสินค้าสหกรณ์" จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ สินค้าของเครือข่ายสหกรณ์จากหลายจังหวัดมาจำหน่าย รวมทั้ง "ข้าวแกงสหกรณ์" จากสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด ที่มาร่วมงาน และจำหน่ายในราคาจานละ 10 บาท