สหกรณ์จังหวัดลพบุรี อุดหนุนข้าวแกงสหกรณ์
นายอุบล เทพทอง สหกรณ์จังหวัดลพบุรี มาอุดหนุนข้าวแกงสหกรณ์ ที่สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จำกัด โดยมีผู้จัดการสหกรณ์ฯ และทีมงานแม่ครัวให้การต้อนรับ ข้าวแกงสหกรณ์โดย สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จำกัด จังหวัดลพบุรี เปิดให้บริการแก่สมาชิกและคนในชุมชนทุกวัน ในราคาเริ่มต้นแค่ จานละ 10 บาทเท่านั้น