สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ศึกษาดูงาน ชสท.
15 มีนาคม 2559 นายปิยวิทย์ โกฎเพชร ประธานสภาเกษตรจังหวัดชุมพร นำรองประธานฯ พร้อมคณะสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร พร้อมทีมงาน มาเยี่ยมชมกิจการ และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดต่างๆ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน