สานพลังประชารัฐฯ
ชสท. จัดแสดงนิทรรศการในงานสัมมนา สานพลังประชารัฐ

            สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดเวทีสัมมนาประจำปี "สานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรและภาคเกษตรกรรม" โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ส่วนในภาคบ่าย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษ ... ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ "ตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์" (E-Commerce) ที่จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้  โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดจากทั่วประเทศ 2000 กว่าคน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ อิมแพคฟอรั่ม (Hall 9) เมืองทองธานี