100 ปี สหกรณ์ไทย 100 ปีสหกรณ์วัดจันทร์

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด
(สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย) ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ และ งาน ๑๐๐ ปี สหกรณ์วัดจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย หน้าพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี (พระโอรสใน พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) เป็นองค์ประธานในงานครั้งนี้