ท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้เกียรติโชว์แอพพิเคชั่น E-COMMERCE
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มาเป็นประธานเปิดงาน  "๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง" ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย และให้เกียรติถ่ายภาพโชว์แอพพิเคชั่น ตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ (E-COMMERCE) ของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล