หารือกรมศิลปากร อนุรักษ์ หนังสือจดทะเบียนสหกรณ์อายุกว่า 100 ปี
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ประชุมร่วมกับทีมงานกรมศิลปากร ในการอนุรักษ์ หนังสือจดทะเบียนตั้ง "สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้"  ซึ่งจะครบ 100 ปีในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ... ขอขอบคุณ คุณพวงพร ศรีสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พร้อมทั้งทีมงาน ที่เดินทางมาให้คำแนะนำ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ ชสท.