ชสท. ร่วมกับ ชสก.เชียงใหม่ และเครือข่าย สกก.เชียงใหม่ มอบผ้าห่มคลายหนาว ที่สะเมิง เชียงใหม่

ชสท. ร่วมกับ ชสก.เชียงใหม่ และเครือข่าย สกก.เชียงใหม่

มอบผ้าห่มคลายหนาว ที่สะเมิง เชียงใหม่

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด (ชสก.เชียงใหม่) และเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จัดพิธีมอบผ้าห่มคลายหนาว ที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านชาตรี กิตติธนดิตถ์  นายอำเภอสะเมิง กล่าวต้อนรับ นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ และชมรมผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ โดยได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ที่สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด และชนเผ่ากะเหรี่ยง บ้านลานคำ อำเภอสะเมิอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 รวมทั้งหมด 230 ผืน