ชสท. โชว์ E-COMMERCE และร่วมจัดแสดงในงาน “100 ปี สหกรณ์ไทยฯ"

ชสท. โชว์ E-COMMERCE และร่วมจัดแสดงในงาน
100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง

            เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูธของ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) และให้เกียรติโชว์แอพพิเคชั่นตลาดสินค้าสหกรณ์ระบบออนไลน์ (E-COMMERCE) ของ ชสท. โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมด้วยนายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมบูธ ชสท. ในงาน “100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง” มีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 4,000 คน ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี จัดโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ งานนี้ ชสท.ได้ร่วมจัดแสดงกิจกรรม ดังนี้

๑. จัดแสดงหนังสือจดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย (สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้) ฉบับจริงอายุ ๑๐๐ ปี

๒. โครงการจัดทำระบบการตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ (E-COMMERCE)

๓. โครงการจัดตั้งศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

นอกจากนั้นแล้วในงานนี้ ชสท. ได้จัดกิจกรรม “แชะ แล้ว แชร์” เพื่อให้ผู้ร่วมงานร่วมสนุกพร้อมรับแจกรางวัล “ข้าวสารคุณภาพ จาก ชสท.” บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก