ชสท.เชิญชมนิทรรศการ"๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ฯ"
ชสท.ขอเชิญทุกท่านชม "โครงการตั้งศูนย์เรียนรู้ 100 ปีสหกรณ์ไทย" ชสท.จัดแสดงในงาน "๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง" จัดโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ไทยทั้งเจ็ดประเภท ในวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ