ผู้แทน ZEN-NOH เยี่ยม ชสท.

19 มกราคม 2559 ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติญี่ปุ่น (ZEN-NOH) มาเยี่ยมที่ ชสท.เตรียมการประชุมเพื่อวางแผนงานของ 3-5 ปีข้างหน้า โดยผู้บริหารระดับสูงจากญี่ปุ่นจะมาร่วมการประชุม ที่ ชสท. ในเดือนกุมภาพันธ์นี้