ชสท. ร่วมพิธี "สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน"

ชสท. ร่วมพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU)
"สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน"

            เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ “สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน” ระหว่างองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ปี 2559 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมกว่า 30 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสานพลังประชารัฐ 3 ฉบับ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่ง SME การเกษตร และโครงการเชื่อมโยงการค้าปลีกสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมแพลนนารี่ ฮอลล์ 1 ศูนย์การประชุมแห่งสิริกิติ์