ข้าวแกงสหกรณ์ สกก.อุทุมพรพิสัย จก.

"เป็นโครงการเล็กๆ แต่เป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่" ... โครงการ"ข้าวแกงสหกรณ์" ราคาเริ่มต้นจานละ 10 บาท ที่สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ... ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการฯ พนักงานและทีมงานแม่ครัว ที่เสียสละเพื่อความสุขของสมาชิกและคนในชุมชน ครับ 16 ธ.ค.58