ชสท. เยี่ยม สกก.ศรีประจันต์ จำกัด

            นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการ สสพ.2 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับแนวหน้า ในปัจจุบันได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวหอมมะลิ กข.105 เพื่อการบริโภคในครอบครัวได้คุณภาพเป็นที่พอใจ ใช้รถสีข้าวเคลื่อนที่ให้บริการได้วันละสิบตัน และสหกรณ์ฯ ยังได้จัดพื้นที่ทำตลาดนัดโดยแบ่งพื้นที่ให้สมาชิกที่เป็นเกษตรกรนำสินค้ามาขายได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ขอขอบคุณ คุณประสาน  เพชรมอญ ประธานกรรมการฯ (สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ) และ คุณชูชาติ อินทร์สว่าง ผู้จัดการสหกรณ์ (สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้