"ปากท้องต้องสู้" ที่สถานี MVTV

            เมื่อวันที่ 23 พ.ย.58 นี้เวลา 15.30 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. เป็นแขกรับเชิญรายการถ่ายทอดสด  "ปากท้องต้องสู้" ที่สถานี MVTV (ช่อง 59 จานดำ PSI) ในประเด็นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสหกรณ์, โครงการข้าวแกงสหกรณ์, โครงการตลาดสินค้าสหกรณ์ผ่านระบบออนไลน์ (E - Commerce),โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ 100 ปีสหกรณ์ไทย และโครงการอื่นๆของ ชสท.ในปี 2558-2559