สมาคมสื่อมวลชนเกษตร ฯ ประชุมร่วมกับ ชสท. ผลักดัน "โครงการข้าวแกงสหกรณ์"
11 พ.ย.58 ... นายดลมนัส กาเจ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการสมาคม ฯ มาประชุมร่วมกับคณะกรรมการ และทีมงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการ "ข้าวแกงสหกรณ์" ให้แพร่หลายและบังเกิดประโยชน์กับสมาชิกของทั้งสององค์กร ตลอดจนช่วยลดปัญหาค่าครองชีพประจำวันให้กับประชาชนทั่วไป ได้ข้อสรุปว่าทางสมาคมฯจะทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการข้าวแกงสหกรณ์ มารับการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร การปรุงอาหารและการเปิดร้านจากทาง ชสท. (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) รุ่นแรกกำหนดไว้ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ชสท.ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการกรุณาติดต่อมาได้ที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด โทร. 02-561-4567 ต่อ 105