งานแถลงข่าว "5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ"
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเดโช เอี่ยมชีรางกูร ประธานสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน โครงการ 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ประจำปี 2558” และปล่อยคาราวานรถแท็กซี่ สามล้อและสี่ล้อเล็ก จำนวน 75 คัน โดยจะนำกล่องทำความดีไปติดตั้งไว้ในรถแท็กซึ่ สามล้อและสีล้อเล็กและที่สำนักงานของสหกรณ์ต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้มีรถแท็กซี่ สามล้อและสี่ล้อเล็กกว่า 3,000 คัน และสหกรณ์กว่า 300 แห่งสมัครเข้าร่วมโครงการ รถที่เข้าร่วมโครงการจะติดสติกเกอร์ “5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อติดไว้ที่กระจกหน้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ให้ประชาชนสังเกตได้ง่ายและร่วมกับสมทบทุน รายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยมีคณะข้าราชการ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท พร้อมทั้งเครือข่ายสหกรณ์จำนวนมากมาร่วมงานและเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก งานนี้จัดขึ้น ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558