ประชุมร่วม มูลนิธิ 60 ปีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3 พ.ย.58 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิครบรอบ 60 ปีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดี กตส.ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุม