สกก.หัวหิน จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
15 ตุลาคม 2558 จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด โดยได้รับเกียรติจากนายประกอบ เผ่าพงษ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวให้นโยบายข้อแนะนำแก่สหกรณ์ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ในปีนี้ผลการดำเนินงานมีความสำเร็จตามเป้าหมายในทุกด้าน มีกำไรสุทธิ 9,982,699 บาท วันนี้มีการแจกสร้อยคอทองคำและของขวัญจำนวนมาก นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด ได้กล่าวว่า “ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ผู้จัดการ พนักงาน และสมาชิกทุกๆท่าน ตลอดจนส่วนราชการและคู่ค้าผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับสหกรณ์มาตลอดปี ความสำเร็จของสหกรณ์คือความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน"