ชสท. และบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด เยี่ยม สกก.กันตัง
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำทีมงาน บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรกันตัง จำกัด จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558