ชสท. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" ระดับประเทศ

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าคลองชีพ" เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษเพื่อเป็นการลดปัญหาค่าครองชีพประจำวันให้กับประชาชน ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 กันยายน 2558 โดยมีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่างๆ มากมาย ร่วมจัดบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม