ชสท. ร่วมงานครบรอบ 43 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมด้วยนายโชคดี  ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ชสท. และคณะเจ้าหน้าที่ ชสท. ได้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 43 ปี มีข้าราชการและผู้นำขบวนการสหกรณ์จำนวนมากมาร่วมงาน และในโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีกับท่าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศ กรุงเทพมหานคร