เปิด โครงการ "ข้าวแกงสหกรณ์" รุ่นที่ 2

16 ก.ย.58 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ"ข้าวแกงสหกรณ์" รุ่นที่ 2 ที่สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) โดยมีนายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2,นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. คณะกรรมการฯ,ฝ่ายจัดการ ชสท.ให้การต้อนรับ รุ่นนี้มีสหกรณ์ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 19 สหกรณ์ ในงานได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอาหารโดยทีมงานจากสำนักงานเขตจตุจักร การสาธิตปรุงอาหาร พร้อมทั้ง ชสท.ได้มอบอุปกรณ์การปรุงอาหารและสูตรเมนูข้าวแกงสหกรณ์ให้กับสหกรณ์ทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ ขอขอบคุณคณะสื่อมวลชนจากทุกสถาบันที่มาร่วมทำข่าวในครั้งนี้