รายการ “ทางสายใหม่”

รายการ “ทางสายใหม่”
ประเด็น วิกฤตเศรษฐกิจและการบริหารงานเชิงรุกของสหกรณ์การเกษตร ช่องมิราเคิล

เมื่อ 15 กันยายน 2558 นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เดินทางมาบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "ทางสายใหม่" ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในประเด็น วิกฤตเศรษฐกิจและการบริหารงานเชิงรุกของสหกรณ์การเกษตร ดำเนินรายการโดย ท่านอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย และคุณวิไลลักษณ์ นาครุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องมิราเคิล