โครงการ "ข้าวแกงสหกรณ์" ที่ สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด

ทีมงาน ชสท.เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการ "ข้าวแกงสหกรณ์" ที่ สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด ซึ่งได้มีการออกแบบเมนูใหม่ๆหลากหลายเมนู เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เริ่มเวลา 07.00 น. ราคาเริ่มต้นจานละ 10 บาท โดยมีสมาชิกสหกรณ์ พนักกงานสหกรณ์และคนบริเวณชุมชนสหกรณ์มาอุดหนุนกันแบบเป็นขาประจำกันเป็นจำนวนมากวันหนึ่งต้องเติมกับข้าวหลายรอบ สกก.เมืองเพชรบุรีเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่สมาชิกมีความศรัทธาเชื่อมั่น ผลประกอบการติดระดับหนึ่งในสิบของประเทศทุกปี ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการและท่านผู้จัดการ สกก.เมืองเพชรบุรีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น