ชสท. เยี่ยมชมกิจการ "ข้าวแกงสหกรณ์" สกก.คลองหลวง จำกัด สาขา 2

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พร้อมด้วย ทีมงาน ชสท. เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการ และให้กำลังใจทีมงาน "ข้าวแกงสหกรณ์" ที่ศูนย์ธุรกิจและตลาดกลางผลิตผลการเกษตร ของ สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการข้าวแกงสหกรณ์ถึง 2 สาขา ขอขอบคุณ นายสมหมาย โสนามิตร ประธานกรรมการ และ นายพันธุ์ทิพย์ เปอร์เชาว์ ผู้จัดการพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับ ขอให้กิจการของ สกก.คลองหลวง จำกัด เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป