อบรมสัมนา บทบาทหน้าที่ของกรรมการใหม่ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ จ.อ่างทอง

3 ก.ย.58 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. เดินทางมาเป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ ในการอบรมสัมนา บทบาทหน้าที่ของกรรมการใหม่ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด จัดโดย ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง