สหพันธ์เกษตรกรเวียดนาม ขอพบหารือศึกษาดูงาน ชสท.

19 ส.ค.2558 ชสท. นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ นายนัด ดวงใส รองประธานกรรมการ นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รอง ผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ พร้อมด้วย นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากสหพันธ์เกษตรกรเวียดนาม ซึ่งมาจากส่วนราชการ 6 คน และเป็นเกษตรกรดีเด่น 14 คน รวม 20 คน มาพบหารือและศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ ขอบเขต และผลการดำเนินงานของ ชสท. 
            ในการนี้ได้พาคณะผู้ศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ โดยได้รับความสนใจในผลิตภัณฑ์ นำกลับไปเป็นของฝากกันทุกท่าน ก่อนจากกัน ชสท.ได้มอบข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเพื่อสุขภาพ จากกระบวนการสหกรณ์ ให้กับคณะผู้ศึกษาดูงานทุกท่านเป็นของที่ระลึกอีกด้วย