ต้อนรับคณะดูงาน"ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กรุงเทพมหานคร" ที่ ชสท.
18 ส.ค.58 คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยทีมงานของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (สสพ.2),ทีมงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 และทีมงานของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงาน"ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กรุงเทพมหานคร" ซึ่งเป็นคณะจาก สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จำกัด, สหกรณ์การเกาตรลาดกระบัง จำกัด, สหกรณ์เคหสถานชุมชนคลองเตย จำกัด, สหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วย จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายไหม จำกัด, สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฉัตรหลวง จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัททีวีไดเร็ค จำกัด และ สหกรณ์บริการศุภนิมิตจตุจักร จำกัด โดยมีนายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผอ.สสพ.2เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ผู้มาดูงานทุกๆท่านให้ความสนใจความรู้ด้านการสหกรณ์ และได้เยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ช่วงพักเที่ยง ชสท.ต้อนรับด้วย "ข้าวแกงสหกรณ์" พร้อมร่วมเล่นเกมส์รับของรางวัลเป็นข้าวเพื่อสุขภาพ ที่ได้ติดไม่ติดมือกันไปแทบทุกคน ปิดท้ายด้วยบรรยากาศรำวงสุดประทับใจ พร้อมถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกการมาเยือนครั้งนี้ ชสท. ยินดีที่มีโอกาสต้อนรับทุกท่านค่ะ