ต้อนรับคณะดูงาน "ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กรุงเทพมหานคร" ที่ ชสท.

ต้อนรับคณะดูงาน "ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กรุงเทพมหานคร" ที่ ชสท.

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยทีมงานของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (สสพ.2),ทีมงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 และทีมงานของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงาน "ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์กรุงเทพมหานคร" ซึ่งเป็นคณะจากชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรคลองถนน เขตสายไหม  ชาวชุมชนเครือข่ายคลองบางเขน และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเคหะชุมชนออเงิน โดยมีนายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผอ.สสพ.2 เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ผู้มาดูงานทุกๆท่านให้ความสนใจความรู้ด้านการสหกรณ์ และได้เยี่ยมชมศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ช่วงพักเที่ยง ต้อนรับด้วย "ข้าวแกงสหกรณ์" ปิดท้ายด้วยบรรยากาศรำวงสุดประทับใจ ชสท.ยินดีที่มีโอกาสต้อนรับทุกท่าน