"สืบสานจิตตารมณ์คุณธรรม เครดิตยูเนียนไทย รวมหนึ่งดวงใจ ครบรอบ 50 ปี"

25 กรกฎาคม 2558 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. ร่วมงานเสวนาในหัวข้อ "สืบสานจิตตารมณ์คุณธรรม เครดิตยูเนียนไทย รวมหนึ่งดวงใจ ครบรอบ 50 ปี" โครงการครบรอบ 50 ปี เครดิตยูเนียนไทย ณ บ้านเซเวียร์ กรุงเทพมหานคร