ช่วยเหลือประสบภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก

     24 ก.ค.58 พิธีมอบน้ำดื่ม และข้าวสาร ให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก ตาม"โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่สหกรณ์สมาชิก สหกรณ์การเกษตรและประชาชนในชุมชน" จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จำกัด และสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด