ชสท. เยี่ยม สหกรณ์การเกษตรวัดจันทร์ จำกัด

     23 กรกฎาคม 2558 นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ นายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ พร้อมด้วยทีมงาน ชสท. เดินทางไปเยี่ยมสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย) ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายประภาส งามสงวน ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก จำกัด และนายแว่น ฤทธิรอน ประธานกรรมการ สกก.วัดจันทร์ จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สกก.วัดจันทร์ จำกัด ให้การต้อนรับ