งานอุปสมบทบุตรชาย ปธ.ศิริชัย ออสุวรรณ

13 มิถุนายน 2558 ... งานอุปสมบทบุตรชาย นายณศร ออสุวรรณบุตรชายของ นายศิริชัย ออสุุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ที่วัดเสมียนนารี (พระอารามหลวง) โดยพระราชศาสนกิจโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี เจ้าคณะเขตบางเขน - จตุจักร เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้ตั้งนามฉายาว่า "ขันติธโร" นายศิริชัยฯ กล่าวขอขอบคุณพี่น้องญาติมิตรทุกท่านที่ร่วมจัดงาน และทุกท่านที่ได้ร่วมอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้