เตรียมตัวอุปสมบท
    8 มิถุนายน 2558 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. พาบุตรชายมาขอฝากตัวเป็นศิษย์ท่านเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี (พระอารามหลวง) เพื่อเตรียมตัวอุปสมบท ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนนี้เวลา 08.30 น.