งานเปิดตัว โครงการ"ข้าวแกงสหกรณ์"
29 เมษายน 2558 ... ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด(ชสท.) จัดงานเปิดตัว”ข้าวแกงสหกรณ์” พร้อมกัน 30 สหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 และผู้นำในขบวนการสหกรณ์ มาร่วมงาน ในงานมีพิธีมอบอุปกรณ์การปรุงอาหารให้กับสหกรณ์30 สหกรณ์แรกที่เข้าร่วมโครงการ มีการแสดงบนเวทีจากอาจารย์วินัย พันธุรักษ์ และแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ พร้อมคณะ นำเพลงอีแซวและเพลงฉ่อยมาให้ความสุข ขอขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และพี่น้องสื่อมวลชนจากทุกสถาบัน ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้