2 เมษายน วันคล้ายวันเกิด ประธานศิริชัย

เนื่องในวันนี้ เป็นวันคล้ายวันเกิดของ 
ท่านประธานศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท.

ขอให้ท่านท่านจงมีแต่ความสุขทุกวีถี คุณความดีที่เคยทำมาเกื้อหนุน
คิดสิ่งใดทำสิ่งใดให้ได้บุญ รุ่งอรุณมีแสงทองอันอำไพ
------------------------------
จากใจ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา 
ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ชสท.