26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.30 น. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)  นำโดยนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชสท. ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีนายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุเทพฯ

ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชสท. ได้เดินทางไปร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สันสันนิบาตสหกรณ์ห่งประเทศไทย โดย ขบวนการเครือข่ายสหกรณ์ไทย ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดขึ้น ได้ทูลเชิญ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี และ พระประยูรญาติ เสด็จเป็นประธานพิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย การนี้ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ มีนายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมทั้งผู้แทนสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท เฝ้ารับเสด็จ

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้ว หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเยี่ยมชมบูธของ ชสท. ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์  และทรงชิม “ข้าวแกงสหกรณ์” โดย ชสท. ร่วมกับ เครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 โครงการดี ๆ ที่ได้เปิดตัวในงานนี้