ชสท.ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ คุณภัทรพล หูมดา

ชสท. ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของ

คุณภัทรพล  หูมดา

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

            ชสท. ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของบุคคลที่สำคัญยิ่งในครั้งนี้  ท่านเป็นกรรมการดำเนินการ ชสท. มาหลายสมัย เสียสละเวลา อุทิศตนให้กับงานสหกรณ์ ทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยจิตอาสา จนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ เป็นที่รักของคณะกรรมการ พนักงาน ผู้ร่วมงาน และสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ

            คงเหลือไว้แต่อนุสรณ์ความดีให้พวกเราได้จดจำ ขอดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุขคติเทอญ

เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558