ขอแสดงความยินดี นักสหกรณ์แห่งชาติ นายศิริชัย ออสุวรรณ

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557

สาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์

นายศิริชัย  ออสุวรรณ

 

          นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ได้รับการคัดเลือกเป็น “นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557” สาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์  

            นายศิริชัย  ออสุวรรณ  ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้รับการคัดเลือกเป็น “นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557” สาขาบริหารและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์  (ปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเพียงคนเดียว) เข้ารับมอบโล่ และเข็มเชิดชูเกียรติ ในพิธีเปิดงาน  “99 ปีสหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  นับเป็นความภาคภูมิใจของ ชสท. และขบวนการสหกรณ์อย่างยิ่ง โดยมีผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง