สวัสดีปีใหม่คุณบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
            เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ  พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ชสท.เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ คุณบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์