ยื่นหนังสือข้อเสนอการปฏิรูประบบสหกรณ์ 5

            เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ยื่นหนังสือข้อเสนอในการปฏิรูประบบสหกรณ์ 5 ประเด็น ต่อนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร สมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ ณ อาคารรัฐสภา 2