"งานระดมทุนออมทรัพย์ฯ” โดย สกก.แม่แจ่ม จก.
            15 มกราคม 2558 เวลา 20.30 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. เป็นประธานพิธีเปิด "งานระดมทุนออมทรัพย์ผ่ากระบอกไม้ไผ่และคืนกำไรสู่สมาชิกสหกรณ์" และมอบรางวัลการประกวด "แม่เฮือนงามขวัญใจข้าวโพด" กับรางวัล "ขวัญใจมหาชน" จัดโดย สกก.แม่แจ่ม จก. มีนายวิจิตร กูลเรือน เป็นประธานกรรมการ มีกิจกรรมต่างๆมากมายและมีผู้นำสหกรณ์กับสมาชิกสหกรณ์มาร่วมงานเป็นจำนวนมากครับ