“แบ่งปันน้ำใจให้คลายหนาว แด่...พี่น้องสหกรณ์บนดอย” ครั้งที่ 4
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด ชมรมผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด ร่วมจัดโครงการ “แบ่งปันน้ำใจให้คลายหนาว แด่ ... พี่น้องสหกรณ์บนดอย” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ขอขอบ คุณท่านวิจิตร กูลเรือน ประธานกรรมการฯ สกก. แม่แจ่ม และคุณอรทัย แสงบุญ ผู้จัดการ สกก.แม่แจ่ม จก. พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ และสมาชิก สกก.แม่แจ่ม จก. ทุกท่านที่ให้การต้อนรับครับ เมื่อวันที่16 มกราคม 2558
"กองทัพเดินด้วยท้อง" ก่อนออกเดินทางไปมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวต้องเติมพลังกันก่อน ทีมงาน ชสท. ร่วมกับ ชสก.เชียงใหม่ ชมรมผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่แม่แจ่ม ขอขอบคุณท่านวิจิตร กูลเรือน ประธานกรรมการฯสกก. แม่แจ่ม และคุณอรทัย แสงบุญ ผจก.สกก.แม่แจ่ม ที่เป็นเจ้ภาพมื้อนี้ครับ (16 ม.ค.58)
"ขันโตกที่แม่แจ่ม" มื้อกลางวัน เอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ โดยเฉพาะน้ำพริกและเครื่องเคียงต่างๆ ขอขอบคุณเจ้าภาพ ข้าวเหนียวอร่อยมากครับ (16 ม.ค.58)
"ปกากะยอ" .. เป็นครั้งแรกที่ได้ใส่เสื้อปกากะยอ ในงานมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวที่อำเภอแม่แจ่มโดยได้รับมอบจากท่านรองประธานกรรมการ สกก.แม่แจ่ม ขอบคุณมากครับ (16 ม.ค.58)